CESTY DŘEVA

…má pak být kácené dřevo, když slunce běží na znamení raka, kozoroha, též panny, při shodu měsíce od půlnoci do východu slunce z té příčiny, že od červů vrtané nebývá, z té příčiny, že jako měsíční světlosti ubývá, tak stín měsíčním světlem vlhkosti ze dřeva ubývá….

Jak v předešlém textu píše klasik Pilař, velmi záleží na tom kdy a za jakých podmínek je dřevní surovina kácena. Tradice, které dodržovali naši předci již několik staletí, jsou nyní lidstvem jakoby zapomínány, přitom trvanlivost dřeva se několikanásobně zvyšuje, při dodržení určitých podmínek při těžbě. Dřevo, které je pokáceno v zimních měsících obsahuje mnohem méně látek, které vábí dřevokazný hmyz a má celkově větší trvanlivost.

Jen díky technice zimní těžby, kterou dnes jen málokterá pila a výrobce dřevostaveb využívá, se i dnes můžeme setkat s dřevěnými stavbami až 500 let starými a to bez použití jakékoliv chemické impregnace. My jsme se rozhodli jít jedinou udržitelnou cestou a to navázat zpět na tradice našich předků a surovinu pro stavbu Vašeho domu zajišťovat výhradně ze zimní těžby a při projektování a samotné stavbě, dbát na konstrukční ochranu dřeva, která je společně se zimní těžbou zárukou dlouhé životnosti Vašeho domu.

Tesaři a sekerníci

Není nad tesaře mistra,

ten do díla jde vždy zbystra.

Radostí svých neztrácí,

nad všechno ctí svou práci.

Kdyby dřevo promlouvalo,

tesaře by milovalo.

V dávných dobách byli tesaři jedni z nejváženějších řemeslníků. Byli u zrodu nových osad v neobydlené krajině, kde se obvykle vykácelo kus lesa, a na vzniklém prostoru se z vytěžené suroviny stavěli domy. Práce to byla velmi náročná, protože se v dřívějších dobách používalo výhradně ručních nástrojů, nejčastěji seker. Sekerou zvanou širočina se osekávala kulatina do čtvercového průřezu a vznikali trámy, ty se na konci upravovali do rybinových spojů a v bohatších staveních se ručně hoblovali.

Tesaři si své pracovní postupy velmi dobře střežili a obvykle je předávali z generace na generaci, z otce na syna. Při vzniku technických staveb, jako byli například mlýny, hamry a mosty vzniklo specializované odvětví tesařství, jež se nazývalo sekernictví. Sekerníci častokrát pro svou pověst cestovali do dalekých krajin.

Staroceske drevostavby - motto: Vždy delej vše jak nejlépe dovedeš. Don Miguel Ruiz.